Ogólne Warunki Sprzedaży

Zamówienia składane w PROFIL NR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. realizowane są w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży PROFIL NR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.(OWS), a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS.

Zapoznaj się z treścią: Ogólne Warunki Sprzedaży.