Aktualności

23.05

Zawiadomienie o przekształceniu

Szanowni Państwo,
         W imieniu spółki PROFIL NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Wojkowicach, zawiadamiamy, że w dniu 22.05.2017r. nastąpiło przekształcenie spółki PROFIL Grzegorz Rauk Ewa Niepsuj  Sp. Jawna  z siedzibą w Wojkowicach w spółkę PROFIL NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z KSH,  PROFIL NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wojkowicach jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna).
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ jedynie numer KRS. Przekształcona spółka wchodzi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przekształconej dlatego też nie istnieje konieczność zawierania aneksu do umowy.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

W obrocie handlowym używany będzie skrót:

PROFIL NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.


Aktualne dane Spółki są następujące:
PROFIL NR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
UL.FABRYCZNA  1
42-580 WOJKOWICE

NIP 649-10-07-290
Regon 272486948
KRS 0000678875 

Sekretariat: +48 32 769 62 00, Fax: 32 769 62 01
Tel. Sprzedaż: 32 769 66 41, 32 769 53 07 lub 601 422 568
Adresy email: profil@profil-wojkowice.pl  sprzedaz@profil-wojkowice.pl
Strona internetowa www.profil-wojkowice.pl