Aktualności

22.06

PROJEKTY UNIJNE ZAPYTANIA OFERTOWE

   W związku z unieważnieniem z przyczyn formalnych , procedury wyboru dostawcy

(program :RPO Województwa Ślaskiego 2014-2020, III Konkurencyjność MŚP, dział. 3.2.Innowacje w MŚP):

- poziomego akumulatora do taśmy (blachy) ze stołem obrotowym


zapraszamy do  ponownego składania ofert na  w/w urządzenie.

Zapytanie ofertowe 1-2016

Formularz ofertowy 1-2016

Specyfikacja do zapytania ofertowego 1-2016